ประเภทประตูรีโมท

ประเภทประตูรีโมท

ประเภทของประตูรีโมท

1. ประตูรีโมทแบบบานเลื่อน

ประตูรีโมท บานเลื่อน หมายถึง ลักษณะทิศทางการเปิด-ปิด ของประตูเป็นแบบเลื่อน (Sliding Gate) ในที่นี้รวมถึงการเลื่อนในทิศทางขนานกับพื้นโลก หรือ ลักษณะการเลื่อนของประตูแบบประยุกต์ อาทิประตูโค้งแบบทางรถไฟ หรือ ประตูเปิดหลังคา อาคารที่ต้องการใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ซึ่งประเภทของมอเตอร์นั้นสามารถจำแนกได้จากขนาดกำลังของมอเตอร์และชนิดของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนประตู อันได้แก่มอเตอร์ที่ใช้ไฟ A/C หรือไฟฟ้า
กระแสสลับ ซึ่งมีทั้งแบบ Single Phase และ Three phase มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นโดยทั่วไปนิยมใช้กับมอเตอร์ที่ต้องการแรงขับมาก หรือต้องการแรงบิดมาก ๆ
ซึ่งการควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับนั้นนิยมใช้อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เป็นตัวควบคุมความถี่ของกระแสไฟฟ้า. มอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งโดยมากนิยมใช้กับประตูที่ขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีความสามารถในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม การปรับความเร็วของมอเตอร์สามารถควบคุมโดยการ
ปรับพัีลล์ (Pule) ของกระแสได้โดยตรง ทำให้สามารถควบคุมควมเร็วของมอเตอร์ได้อย่างง่ายดาย

2. ประตูรีโมท แบบบานสวิง

ประตูรีโมท บานสวิง หมายถึง ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับประตูที่มีลักษณะทิศทางการเปิด-ปิด ของประตูเป็นแบบสวิง (Swing) ซึ่งชนิดของอุปกรณ์มอเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งควบคุมประตูบานสวิงได้แก่

2.1 ประตูรีโมทบานสวิงแบบฝังพื้น (Underground type)
2.2 ประตูรีโมทบานสวิงแบบแขน (Arm type)

ซึ่งมีทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (A/C) ซึ่งนิยมใช้กับประตูที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักตั้งแต่ 1,000 กก. ขึ้นไป ซึ่งจะมีราคาที่แพงกว่ามอเตอร์แบบกระแสตรงที่นิยมใช้กับประตูที่น้ำหนักไม่เกิน 400 กก.โดยปกติแล้วอายุของอุปกรณ์มอเตอร์ทั้งแบบบานเลื่อนและบานสวิงนั้นสามารถใช้ได้นานถึง 10 ปีหากเพียงแต่คนใช้งานต้องดูแลรักษาประตูให้เป็นปกติอาทิ บูสที่รับน้ำหนักประตูสำหรับประตูรีโมทบานสวิงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดซึ่งการใช้งานนานๆ จะทำให้ประตูตกและจะทำให้ประตูฝืดซึ่งเป็นเหตุให้มอเตอร์ไฟฟ้าต้องทำงานหนักกว่าปกติ (Overload) และสำหรับประตูรีโมทบานเลื่อนนั้นให้หมั่นตรวจสอบชุดลูกล้อประคองประตู เพลาประตูว่าไม่ทรุดหรือบิดงอ อีกทั้งลูกล้อที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ประตูเลื่อนได้อย่างราบรื่น

 1680
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์