สาเหตุมอเตอร์ไม่ทำงาน

สาเหตุมอเตอร์ไม่ทำงาน

1. มอเตอร์ไม่หมุน

สาเหตุ มีหลายสาเหตุหลัก ๆ ให้พิจารณาดังนี้

สาเหตุ : ฟิวส์ขาด
แก้ไข : เปลี่ยนฟิวส์ใหม่

สาเหตุ : แรงดันป้อนต่ำ
แก้ไข : เพิ่มแรงดันป้อนให้ได้ตามพิกัด

สาเหตุ : ขดลวดสเตเตอร์ไม่ครบวงจร (ขาด)
แก้ไข : เปลี่ยนขดลวดสเตเตอร์ใหม่

สาเหตุ : สวิทช์เซ็นตริฟูกัลทำงานไม่ถูกต้อง
แก้ไข : ถอดประกอบ ทำความสะอาดตรวจสอบปรับแต่งซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสวิทช์เซ็นตริฟูกัลใหม่

สาเหตุ : ขดลวดสเตเตอร์รั่วลงดิน (groumded)
แก้ไข : ตรวจเปลี่ยนขดลวด ขุดที่รั่วลงดินใหม่

สาเหตุ : แบริ่ง
แก้ไข : ตรวจดูว่าเพลาหรือไม่แบริ่งชำรุดหรือหลวมหรือแห้ง หรือมีน้ำมันหล่อลื่นมาก
เกินไปหรือไม่ ถ้าเพลาวงอดัดใหม่ให้ตรงหรือปรับเพลาใหม่ ถ้าแบริ่งชำรุด หรือหลวมต้องเปลี่ยนใหม่ ถ้าแห้งให้อัดจารบีหรือเปลี่ยนใหม่ ถ้าน้ำมันหล่อลื่นมากเกินไปให้เช็ดออก

สาเหตุ : คาปาซิเตอร์บกพร่อง
แก้ไข : เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่

 

2. มอเตอร์ร้อนผิดปกติ

สาเหตุ : คอยล์ลัดวงจร
แก้ไข : เปลี่ยนคอยล์ที่ลัดวงจรเสียใหม่

สาเหตุ : สวิทช์เซ็นตริฟูลกำลังทำงานไม่ถูกต้อง
แก้ไข : ถอดประกอบ ทำความสะอาดตรวจสอบปรับแต่งซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสวิทช์ เซ็นตริฟูลกัลใหม่

สาเหตุ : แรงดันป้อนไม่ถูกต้อง
แก้ไข : ปรับแรงดันให้ได้ตามพิกัด

สาเหตุ : โหลดเกินพิกัด
แก้ไข : วัดกระแสแล้วเทียบกับกระแส name plate ถ้ากระแสมากต้องโหลด หรือ
เปลี่ยนมอเตอร์ให้มีขนาดโตขึ้น

สาเหตุ : แบริ่ง
แก้ไข : ตรวจดูว่าเพลางอหรือแบริ่ง ชำรุดหรือหลวม หรือแห้ง หรือมีน้ำมันหล่อลื่น
มากเกินไปหรือไม่ ถ้าเพลางอให้ดัดให้ตรงหรือปรับเพลาใหม่ ถ้าแบริ่งชำรุดหรือหลวมให้เปลี่ยนใหม่ ถ้าแบริ่งแห้งให้อัดจารบีหรือเปลี่ยนใหม่ ถ้าน้ำมันหล่อลื่นที่แบริ่งมากเกินไปก็เช็ดออก

 

3. ขณะทำงานมีเสียงดังผิดปกติ

สาเหตุ : แบริ่งชำรุด
แก้ไข : เปลี่ยนหรือปรับแต่งแบริ่งใหม่

สาเหตุ : เพลางอหรือคด
แก้ไข : ดัดเพลาหรือปรับแต่งเพลาใหม่หรือเปลี่ยนโรเตอร์ใหม่

สาเหตุ : ระยะ play ของเพลามากเกินไป
แก้ไข : กวดสกรูฝาครอบให้แน่นหรือเพิ่มแหวนที่เพลา

สาเหตุ : ยึดมอเตอร์ไม่แน่น
แก้ไข : กวดสกรูทุกตัวที่หลวมให้แน่น

 17195
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์