วิธีคิดค่าไฟฟ้าประตูรีโมท

วิธีคิดค่าไฟฟ้าประตูรีโมท

วัตต์หรือกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน x จำนวนอุปกรณ์ / 1000 x จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน = หน่วยของไฟฟ้า

ยกตัวอย่าง ติดตั้งประตูรีโมทบานเลื่อนขนาดกำลังขับของมอเตอร์ 450W จำนวน 1 ชุดที่ประตูรั้วหน้าบ้านขนาดความกว้าง 5 เมตร และมีการเปิดปิดจำนวน 20 ครั้งต่อวัน การคำนวณเป็นดังนี้

- วัตต์ของมอเตอร์ = 450
- จำนวนของมอเตอร์ = 1
- จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน = มอเตอร์ความเร็ว 12 เมตรต่อนาที เปิดประตูสุด 1 ครั้งใช้เวลา 25 วินาที ปิด 1 ครั้งใช้เวลา 25 วินาที ดังนั้นการเปิดและปิดจำนวน 20 ครั้งต่อวันใช้เวลา = 50วินาทีx20ครั้ง = 1000 วินาที หรือ 16 นาที หรือคิดเป็น 0.27 ชั่วโมง

ดังนั้นแทนค่าสูตรได้ดังนี้ : 450x1 / 1000 x 0.27 = 0.12 หน่วย
1 เดือนคิดได้เป็น 30x0.12 = 3.6 หน่วย

 619
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์