หลักการคำนวณน้ำหนักประตูเพื่อเลือกขนาดมอเตอร์

หลักการคำนวณน้ำหนักประตูเพื่อเลือกขนาดมอเตอร์

หลักการคำนวณน้ำหนักประตูเพื่อเลือกขนาดมอเตอร์

ศึกษาน้ำหนักของประตูเพื่อกำหนดขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสม ( ถ้าเป็นช่างทำประตูบานนั้นเอง จะคำนวณได้จากน้ำหนักของวัสดุที่ทำประตูบานนั้นได้ ถ้าไม่ใช่ช่างทำประตูบานนั้นแนะนำให้ใช้ค่าประมาณการ ) สามารถกำหนดตามขั้นตอนดังนี้

1.การกำหนดน้ำหนักประตูเปล่าจากชนิดของประตู ซึ่งเป็นน้ำหนักโดยประมาณ ( ใช้ค่าเฉลี่ยความสูงประตู 2 เมตร )

ประตูเหล็กกล่อง น้ำหนักประมาณ 80 Kg./m.

ประตูเหล็ก+ไม้ น้ำหนักประมาณ 160 Kg./m.

ประตูสแตนเลส น้ำหนักประมาณ 60 Kg./m.

ประตูสแตนเลส น้ำหนักประมาณ 140 Kg./m.

ประตูอัลลอย น้ำหนักประมาณ 180 Kg./m.

 

ตัวอย่าง ประตูเหล็ก+ไม้ ขนาดความกว้าง 4 m. ดังนั้นประตูเปล่าจะหนัก 640 Kg.

2.การกำหนดค่าความฝืด ( Friction Factor ) ของประตูซึ่งมักจะเกิดจากแนวรางที่คด ล้อประคองที่เสา ลูกปืนล้อที่แตก สนิม  ฯลฯ

ประตูใหม่ ค่าความฝืด 1.25

ประตูเก่า ค่าความฝืด 1.5

 

ตัวอย่าง บ้านนี้ประตูใหม่

วิธีคำนวณ...ให้นำน้ำหนักประตูเปล่าข้อ 1. มาคูณกับค่าความฝืดข้อ 2.

จะได้ 640 x 1.25 = 800 Kg.

ดังนั้น บ้านหลังนี้ควรใช้มอเตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 800 Kg. ขึ้นไป ถ้าเลือกมอเตอร์มากกว่า 800 Kg. ก็ดีเพราะจะทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ได้ยาวนานขึ้น

 4533
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์