คำศัพท์ระบบกล้องวงจรปิด

คำศัพท์ระบบกล้องวงจรปิด

Image Senser
เป็นอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ที่ติดกับตัวกล้อง ผลิตมาจากซิลิคอน โดยมีหน้าที่เปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า มีขนาดตั้งแต่ 1/4, 1/3 , 1/2 และ 1 นิ้ว

Horizontal Resolution
ความละเอียดของกล้องตามแนวนอนมีหน่วยวัด เป็น TV Line (เส้น) มีหลายแบบให้เลือก มีความละเอียดตั้งแต่ 320 , 380 , 420 , 480 , 520 , 540 , 580 , 620 TV Line หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต


Noise
เกิดจากการที่เซลรับแสงแต่ละจุดบน Image Senser ไม่สามารถผลิตสีเท่ากันแม้จะได้รับแสงเท่ากันเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

1. พื้นที่รับแสงในแต่ละจุดบนอิมเมจเซ็นเซอร์มีขนาดไม่เท่ากัน
2. อัตราการสร้างกระแสไฟฟ้าในแต่ละเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน
3. มีสัญญาณรบกวนในระบบการส่งผ่านข้อมูล
4. ความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเองโดยไม่ได้รับแสง

สาเหตุของการเกิด Noise เป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการผลิตอิมเมจเซ็นเซอร์ในปัจจุบัน เมื่อมีการพัฒนาเซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงมักจะได้ภาพที่มี Noise ต่ำกว่าเซ็นเซอร์รุ่นเก่า กล้องรุ่นใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงให้ภาพที่ดีกว่ารุ่นเก่าเสมอ (เปรียบเทียบที่ความไวแสง ความละเอียด และขนาดเซ็นเซอร์เท่ากัน)

Pixels
หมายถึง หน่วยมูลฐาน ของภาพหรือสี ซึ่งจะมีขนาดเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งขนาดของหน้าจอและสัมพันธ์กับขนาดของความละเอียดตามแนวนอนของกล้อง (Horizontal Resolution) กว้าง x ยาว ตัวอย่างเช่น 520 TV Line PAL : 795(H) x 596(V)

White balance
เป็นการปรับสมดุลของแสงสีขาว เนื่องจากมนุษย์เรามีความสามารถในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป เช่นถ้าเรามองกระดาษขาวภายใต้แสงแดด เราจะเห็นว่ากระดาษนั้นเป็นสีขาว พอเราย้ายมามองกระดาษขาวแผ่นเดียวกันในร่มตอนแรกเราอาจเห็นว่ากระดาษนั้นสีต่าง ไปจากในแสงแดดเพราะสีของแสงได้เปลี่ยนไป แต่สักสองสามนาทีหลังจากนั้น ตาและสมองของเราจะ ปรับการรับรู้ให้สัมพันธ์กับสภาพแสงในการมองเห็นขณะนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้เราเห็นกระดาษแผ่นนั้นเป็นสีขาว ดังนั้นกล้องวงจรปิดสีทุกตัวจะต้องมีโหมด White balance Auto

Auto Iris
การปรับรูรับแสงของ Lens อัตโนมัติ เพื่อให้ภาพที่ออกมามีความสมดุลของแสง

Framerate
ความเร็วในการแสดงภาพในหนึ่งวินาที โดยความเร็วที่จะทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหว จะอยู่ที่ 7-10 ภาพต่อวินาทีความเร็วในการแสดงภาพของฟิล์มภาพยนตร์ และโทรทัศน์ จะอยู่ที่ 24-30 ภาพต่อวินาที

Motion Detect
เป็นระบบการบันทึกภาพแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว กล่าวคือ Motion Detect ของระบบกล้องวงจรปิด ทำงานโดยอาศัยความแตกต่างของภาพสองภาพหรือชุดภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ pixel เดิมกับจำนวนที่เปลี่ยนไป(ที่ตำแหน่งเดียวกัน)

 459
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์